KONCERTI, NAJAVE

Tisuć’ puta zdravo budi! – koncert hrvatskih hodočasničkih i marijanskih pjesama

Tematskim koncertom hrvatskih hodočasničkih i marijanskih pjesama Međunarodna smotra folklora Zagreb nastavlja prikazivati bogatu tradiciju crkvenog pučkog pjevanja u Hrvata. Crkveno pjevanje kod Hrvata u domovini i bližoj dijaspori karakterizira specifična simbioza crkvene i pučke (svjetovne, tradicijske) glazbe koja je važan element za kontinuitet i sam opstanak tradicijskog i crkvenog pjevanja. Ovogodišnji koncert održat će se u nedjelju, 21. 7. 2019. u 19.30 sati u crkvi sv. Katarine, Katarinin trg, Zagreb.

Sudjeluju:

KUD „Kupljenovo“, Kupljenovo

KUD „Nova zora“, ženska pjevačka skupina, Donja Lomnica

KUD „Ogranak Seljačke sloge“ Posavski Bregi, ženska pjevačka skupina

Udruga za očuvanje baštine Cetinskog kraja, Sinj

Ženska pjevačka skupina Župne crkve sv. Lovre, Baranjsko Petrovo Selo

Ženska pjevačka skupina Župe sv. Marka evanđelista,

Plehan (Bosanska Posavina), Dugo Selo

Odgovori