53rd Zagreb International Folklore Festival

Participants from Croatia

PARTICIPANTS FROM CROATIA

Barban, KUD „Barban“, Istarska županija
Bogdanovci, KUD „Seljačka sloga“, Bogdanovci, Vukovarsko-srijemska županija
Bosiljevo, KUD „Frankopan“, Bosiljevo, Karlovačka županija
Fužine, Puhački orkestar Fužine, Primorsko-goranska županija
Galižana/Gallesano, Zajednica Talijana „Armando Capolicchio“ – Galižana /
Comunità degli Italiani „Armando Capolicchio“ – Gallesano, Istarska županija
Gornji Desinec, KUD „Desinec“, Zagrebačka županija
Jelenje, KUD „Zvir“ Jelenje, Primorsko-goranska županija
Nedelišće, KUU „Seljačka sloga“ Nedelišće, Međimurska županija
Novi Vinodolski, KUD „Ilija Dorčić“, Primorsko-goranska županija
Osojnik, KUD „Sv. Juraj“, Dubrovačko-neretvanska županija
Poljica (otok Krk), FD „Poljica“, Primorsko-goranska županija
Ravna Gora, HKD „Gora“ Ravnogorski tamburaši, Primorsko-goranska županija
Rečica, KUD „Rečica“, Karlovačka županija
Strizivojna, KUD „Šokadija“, Osječko-baranjska županija
Sveti Ivan Zelina, HPD „Zelina“, Zagrebačka županija
Tounj, KUD „Tounjčica“, Karlovačka županija
Trogir, KUD „Kvadrilja“, Splitsko-dalmatinska županija
Viškovo, Halubajski zvončari, Primorsko-goranska županija
Zadobarje, KUD „Sv. Antun“ Zadobarje, Karlovačka županija
Zagorje Ogulinsko, KUD „Sv. Juraj“ Zagorje Ogulinsko, Karlovačka županija
Zagreb – Čučerje, HKPD „Bosiljak“, Grad Zagreb
Orlec (otok Cres), Mario Mužić, Primorsko-goranska županija
Poljica (otok Krk), FD „Poljica“, sopci Edi Milohnić i Luka Brozić, Primorsko-goranska županija
Galižana/Gallesano, Zajednica Talijana „Armando Capolicchio“ – Galižana /
Comunità degli Italiani „Armando Capolicchio“ – Gallesano, Istarska županija
Rab i Lopar (otok Rab), Anđelo Brna i Bruno Škarić, Rab i KUD „San Marino“ Lopar, Primorsko-goranska županija
Barban, KUD „Barban“, Istarska županija
Delnice, Delnički muzikanti, Primorsko-goranska županija
Sovinjak, Sovinjski gunjci, Istarska županija
Jelenje, KUD „Zvir“ Jelenje, Grobnički sopci, Primorsko-goranska županija
Grad Zagreb, Folklorni ansambl Studentskog kulturno-umjetničkog društva „Ivan Goran Kovačić“,
Grad Zagreb, Remete, Mješoviti pjevački župni zbor „Pharmcopea celestis“
Baranjsko Petrovo Selo, Ženska pjevačka skupina Župne crkve svetog Lovre, Osječko-baranjska županija
Donja Lomnica, Ženska pjevačka skupina KUD-a „Nova zora“, Zagrebačka županija
Dugo Selo, Ženska pjevačka skupina Župe sv. Marka, Plehan (Bosanska Posavina), Zagrebačka županija
Kupljenovo, KUD “Kupljenovo“, Zagrebačka županija
Posavski Bregi, Ženska pjevačka skupina KUD-a „Ogranak Seljačke sloge“ Posavski Bregi, Zagrebačka županija
Sinj, Udruga za očuvanje baštine Cetinskog kraja, Splitsko-dalmatinska županija

FOLK THEATRE FROUPS

Severin na Kupi, KUD „Frankopan“ Severin na Kupi – dramska skupina,
Primorsko-goranska županija
Slunj, Dramska skupina „Babe“, Karlovačka županija

PERFORMERS OF CONCERTS

Tamara Obrovac Transhistria Ensemble, Hrvatska