NAJAVE

55. MSF – najavljujemo sudionike – Donja Dubrava, Kulturno-umjetničko društvo „Seljačka sloga Donja Dubrava“, Međimurska županija

Korijeni KUD-a „Seljačka sloga“ Donja Dubrava sežu u daleku 1927. i počivaju na Diletantsko kulturno-prosvjetnom društvu “Dubravka”. Danas okupljaju članove u tamburaškoj, folklornoj, dramskoj te dječjoj sekciji. Vježbaju međimurskih pjesme, plesove i govor te promiču, razvijaju i unaprjeđuju kulturu. Od 1974. godine organiziraju Smotru međimurskog folklora. U tom društvu stasala je poznata izvođačica međimurske popevke Elizabeta Toplek – Teta Liza. Od 2018. Društvo organizira i memorijal u čast Teti Lizi i okuplja neke od najpoznatijih izvođača i čuvara međimurske popevke. Uz cimbulje koje svira mladi Vilim Čituš, popevku Katruže pjeva mlada Viktorija Duhović, a uz tamburaški sastav Dobravčani plešu Klinček stoji pod oblokom i Baroš oj Barice.

Autor videa: Vidoslav Bagur