54. MSF Čuvari baštine / muzeji, zbirke KUD-ova i pojedinci

Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18; 4. - 26. 7. 2020.

Tradicijska se baština tada postupno, a poslije Drugoga svjetskog rata ubrzano, mijenja ili pojedini dijelovi potpuno nestaju i zato ju je bilo potrebno zaštititi, spasiti i valorizirati. Tijekom 19. i 20. stoljeća u moslavačkom, posavskom i banovinskom kraju nekoliko značajnih folklorista, književnika, likovnih stvaratelja ili zaljubljenika u baštinu ostavilo je svoja djela za izučavanje folklornog kostima. Tu su sve do današnjih dana vrijedni čuvari i čuvarice u pojedinim KUD-ovima koji su prenoseći s naraštaja na naraštaj pjesme, kola i običaje očuvali ljubav prema tradiciji. Glazbu i ples svakako trebamo uvrstiti u značajne načine očuvanja nematerijalne baštine.

53. MSF - Na putu do mora – tradicijsko ruho uz Karolinu i Lujzijanu

Etno Art galerija, Ulica baruna Trenka 1, 5. 7. - 31.7.2019.

Naizgled je teško povezati gradnju ceste s razvojem narodnih nošnji, no ove su pojave zapravo neraskidivo vezane. Ako narodnu nošnju promatramo kroz njenu fluidnost te individualnost koja nastaje u procesu njene izrade, protočnost ljudi, materijala i sirovina te ideja, presudna je u razvitku nošnji kroz različita razdoblja i stilove odijevanja.

Središnja tema ovogodišnje Međunarodne smotre folklora Zagreb je etnografsko i folklorno bogatstvo širokog prostora uz povijesne ceste Karolinu i Lujzijanu kojima se od Karlovca preko Gorskog kotara dolazi do Rijeke, te Hrvatskog primorja, Istre i Kvarnera…

53. MSF Nematerijalna kulturna baština u Federaciji Bosne i Hercegovine iz zbirke Karmela sv. Ilije

Galerija Klovićevi, Jezuitski trg 4

Izložba Nematerijalna kulturna baština u Federaciji Bosne i Hercegovine iz zbirke Karmela sv. Ilije je prikaz dvanaest kulturnih elemenata te etnografske zbirke s Preliminarne otvorene  liste nematerijalnoga kulturnoga naslijeđa/baštine Federacije Bosne i Hercegovine. Ovu Listu izradilo je Federalno ministarstvo kulture i sporta izdvajajući kulturne fenomene koje Federacija BiH želi nominirati i staviti na UNESCO-ovu Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

Nematerijalna kulturna baština u Federaciji Bosne i Hercegovine iz zbirke Karmela sv. Ilije

Nematerijalna kulturna baština u Federaciji Bosne i Hercegovine iz zbirke Karmela sv. Ilije Galerija Klovićevi dvori / Klovićevi dvori Gallery,

Na putu do mora – tradicijsko ruho uz Karolinu i Lujzijanu

Na putu do mora – tradicijsko ruho uz Karolinu i Lujzijanu Etno Art galerija, Ulica baruna Trenka 1 Otvorenje izložbe: