56. MSF - 2022.

Zalogaj tradicije - kulinarska radionica
Enzirta Kitchen Studio, Avenija Dubrovnik 15, Zagrebački velesajam paviljon 14A, utorak 26. 4. 2022. u 18.00 sati

Tradicijska prehrana komponenta je kulture koja često na pritajen način puno govori o životu ljudi. Tako, promatrajući tradicijske specijalitete, uočavamo brojna mjesta dodira različitih kulturnih utjecaja i prežitaka, što se najjasnije vidi u namirnicama i tehnologijama koje se koriste za pripremu jela. Hrvatska je tradicijska kuharica stoga mješavina srednjoeuropskih, mediteranskih i mnogih drugih kulinarskih tradicija.

55. MSF - 2021

"Biti ili ne biti" -predstava pučkog kazališta
Atrij galerije Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, petak, 9. 7. 2021. u 19.30 sati

Kazališna scena Kalmana Mesarića ove se gosdinepredstavlja na Međunarodnoj smotri folklora Zagreb s Predstavom o predstavi autorice Mirjane Hržić koja potpisuje i režiju. Predstava je naziva “Biti ili ne biti”. Počeli su samostalno nastupati 2018. godine u predstavi Mutni posli, rađenoj prema tekstu Kalmana Mesarića Poslovne tajne.

55. MSF - 2021.

Etnoteka - projekcije etnografskih filmova
Lipanj, srpanj 2021.

Projekcijama 5 različitih etnografskih filmova upotpunjen je cjelokupni kulturni program festivala. Nagrađivani dokumentarni film Kraljica Lear, te ponuda etnografskih filmova s festivala Đakovački rezovi upoznaju nas sa stranim nam skupinama i kulturama te daju uvid u drugačije društvo.

52. MSF – 2018 – Crkveno pučko pjevanje

52.MSF - 2018 Crkveno pučko pjevanje 'O Isuse, izranjeni...' - pučka korizmena pjevana baština i pobožnosti Like i Gacke crkva

51. MSF – 2017 – Crkveno pučko pjevanje

51. MSF - 2017 Crkveno pučko pjevanje CRKVENO PUČKO PJEVANJE: Uputi se tužna mati – korizmene i pasionske tradicije Imotske krajine crkva

50. MSF – 2016 – Crkveno pučko pjevanje

50. MSF - 2016 Crkveno pučko pjevanje CRKVENO PUČKO PJEVANJE: 'Ditić rodi se nam...' - crkveno (glagoljaško) pučko pjevanje u župi

49. MSF – 2015 – Crkveno pučko pjevanje

49. MSF - 2015 Crkveno pučko pjevanje CRKVENO PUČKO PJEVANJE: 'Prosti Gospodine, puku tvome prosti ...' – koncert pasionskih pučkih napjeva

48. MSF – 2014 – Crkveno pučko pjevanje

48. MSF - 2014 Crkveno pučko pjevanje CRKVENO PUČKO PJEVANJE: Slatko ime Jezuševo – koncert crkvenog (pučkog) pjevanja u Međimurju Crkva sv.

47. MSF – 2013 – Crkveno pučko pjevanje

47. MSF - 2013 Crkveno pučko pjevanje Koncert marijanskih hodočasničkih pjesama “Pojte, pojte romari, k Majko Božjoj Bistrički” Crkva sv.

46. MSF – 2012 – Crkveno pučko pjevanje

46. MSF - 2012 Crkveno pučko pjevanje Koncert pučkih pivača Župne crkve Gospe od Zdravlja Jezera, Crkva sv. Katarine, Katarinski

45. MSF – 2011 – Crkveno pučko pjevanje

45. MSF - 2011 Crkveno pučko pjevanje 'Iz dibine srca svoga' – tradicijska crkvena glazba gradišćanskih Hrvata iz Neudorfa/Novog Sela

44. MSF – 2010 – Crkveno pučko pjevanje

44. MSF - 2010 Crkveno pučko pjevanje GOSPODI POMILUJ, koncert crkvenog pučkog (glagoljaškog) pjevanja u Saliju na Dugom otoku, Crkva

43. MSF – 2009 – Crkveno pučko pjevanje

43. MSF - 2009 Crkveno pučko pjevanje 'Oče naš ti nebeski' - Istarsko crkveno pučko pjevanje, Crkva sv. Katarine, Katarinski

42. MSF – 2008 – Crkveno pučko pjevanje

42. MSF - 2008 Crkveno pučko pjevanje Crkveno pučko pjevanje Gorskog kotara, Crkva sv. Katarine, Katarinski trg, nedjelja, 20. srpnja

52. MSF – 2018 – Crkveno pučko pjevanje

52.MSF - 2018 Crkveno pučko pjevanje 'O Isuse, izranjeni...' - pučka korizmena pjevana baština i pobožnosti Like i Gacke crkva

51. MSF – 2017 – Crkveno pučko pjevanje

51. MSF - 2017 Crkveno pučko pjevanje CRKVENO PUČKO PJEVANJE: Uputi se tužna mati – korizmene i pasionske tradicije Imotske krajine crkva

50. MSF – 2016 – Crkveno pučko pjevanje

50. MSF - 2016 Crkveno pučko pjevanje CRKVENO PUČKO PJEVANJE: 'Ditić rodi se nam...' - crkveno (glagoljaško) pučko pjevanje u župi

49. MSF – 2015 – Crkveno pučko pjevanje

49. MSF - 2015 Crkveno pučko pjevanje CRKVENO PUČKO PJEVANJE: 'Prosti Gospodine, puku tvome prosti ...' – koncert pasionskih pučkih napjeva

48. MSF – 2014 – Crkveno pučko pjevanje

48. MSF - 2014 Crkveno pučko pjevanje CRKVENO PUČKO PJEVANJE: Slatko ime Jezuševo – koncert crkvenog (pučkog) pjevanja u Međimurju Crkva sv.

47. MSF – 2013 – Crkveno pučko pjevanje

47. MSF - 2013 Crkveno pučko pjevanje Koncert marijanskih hodočasničkih pjesama “Pojte, pojte romari, k Majko Božjoj Bistrički” Crkva sv.

46. MSF – 2012 – Crkveno pučko pjevanje

46. MSF - 2012 Crkveno pučko pjevanje Koncert pučkih pivača Župne crkve Gospe od Zdravlja Jezera, Crkva sv. Katarine, Katarinski

45. MSF – 2011 – Crkveno pučko pjevanje

45. MSF - 2011 Crkveno pučko pjevanje 'Iz dibine srca svoga' – tradicijska crkvena glazba gradišćanskih Hrvata iz Neudorfa/Novog Sela

44. MSF – 2010 – Crkveno pučko pjevanje

44. MSF - 2010 Crkveno pučko pjevanje GOSPODI POMILUJ, koncert crkvenog pučkog (glagoljaškog) pjevanja u Saliju na Dugom otoku, Crkva

43. MSF – 2009 – Crkveno pučko pjevanje

43. MSF - 2009 Crkveno pučko pjevanje 'Oče naš ti nebeski' - Istarsko crkveno pučko pjevanje, Crkva sv. Katarine, Katarinski

42. MSF – 2008 – Crkveno pučko pjevanje

42. MSF - 2008 Crkveno pučko pjevanje Crkveno pučko pjevanje Gorskog kotara, Crkva sv. Katarine, Katarinski trg, nedjelja, 20. srpnja