NAJAVE

55. MSF – najavljujemo sudionike – Pazin, Folklorno društvo „Pazin“, Istarska županija

Društvo se od 1996. godine bavi očuvanjem tradicije ponajviše središnje Istre. U suradnji sa stručnjacima obnavljaju običaje koje prihvaćaju i mladi. Gunjci su skupina glazbenika uobičajena u sjevernoj i sjeverozapadnoj Istri. Prvotno su svirali na violini i bajsu (mali i veli vijulin). Ta su glazbala doprla u Istru iz alpskih krajeva u 19. stoljeću. S vremenom su u sastav gunjaca ušli klarinet (klarin), triještina, trombeta i druga glazbala. Gunjci sviraju isključivo glazbu za ples, polke, valcere, mazurke, koračnice (marće), šete paši i druge plesove, i to na većim okupljanjima, posebno na pučkim zabavama, svadbama i seoskim sajmovima (samljima). Sredinom 20. stoljeća violine i bajseve počela su potiskivati modernija glazbala, pa su se stara sve rjeđe upotrebljavala u pratnji plesova, što je prijetilo njihovu odumiranju i nestanku. Glazbena praksa violine i bajsa u Istri upisana je kao nematerijalna kultura u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Takvi su glazbeni sastavi uvodili nove napjeve, ali i očuvali stare. Odnos tih starih i novih napjeva najviše je ovisio o vještini svirača da stare napjeve prilagode novoj estetici i izvedbenim mogućnostima violine i bajsa. Nastupit će gunjci s harmonikom triestinom, vijulinom (violinom), bajsom i klarinetom, u izvedbi stare polke, šete paši i dolenjskog valcera.

Autor videa: Vidoslav Bagur