NAJAVE

55. MSF – najavljujemo sudionike – Rovinj, Comunita degli Italiani / Zajednica Talijana Pino Budicin, Società artistico-culturale / Kulturno-umjetničko društvo “Marco Garbin”, Istarska županija

Društvo je glavni nosilac glazbenih, jezičnih i općenito kulturnih tradicija rovinjskih Talijana, kao dio Zajednice Talijana „Pino Budicin“. Okuplja članove u muškom, ženskom i mješovitom zboru, pjevače soliste, svirače limene glazbe, mandolinskog sastava, malog orkestra, glumce u kazališnoj skupini, na baletu i u folklornoj skupini. Posebna je skupina bitinadùra, pjevača bitinade, koji glasovima oponašaju zvuk instrumenata, poput gitare, mandoline i kontrabasa, kao rezultat tradicije pjevanja uz rad, “kad su ruke bile zauzete”. Bitinade su kao nematerijalna baština upisane u Registar kulturnih dobara kao vokalna glazbena vrsta talijanske zajednice i kulturnog prostora grada Rovinja. Po kaletama i pod voltama skupine pjevača izvode noćne arije – àrie da nuòto.

Autor videa: Vidoslav Bagur