NAJAVE

55. MSF – najavljujemo sudionike – Vrbje, Kulturno-umjetničko društvo „Vrbje“, Brodsko-posavska županija

Vrbje, Kulturno-umjetničko društvo „Vrbje“, Brodsko-posavska županija

 

Na temeljima ogranka Seljačke sloge razvilo se i uz kratkotrajne prekide djeluje Društvo u Vrbju, koje ima više od 50 članova u folklornoj, muškoj, ženskoj pjevačkoj skupini, tamburaškoj i dječjoj sekciji. Pozornost posvećuju tradicijama novogradiške Posavine te očuvanju šetanih kola, koje su i snimili na nosaču zvuka Vijala se vrbičica. Pjevaju drumarac, šetana kola Vijalo se pero paunovo, Ne ljuljaj se, kamen moste i Vijala se vrbičica, kola uz tambure Jaši baba dorata, povraćanac, Opa-cupa, skoči te drmeš i svatovac.

Autor videa: Vidoslav Bagur