NAJAVE

55. MSF – najavljujemo sudionike – Zagreb, Rizničari tamburaške baštine, Grad Zagreb

Udruga Rizničari tamburaške baštine osnovana je krajem 2020 godine sa ciljem njegovanja i očuvanja od zaborava tradicijskih instrumenata koji su sve rijeđi u današnjim izvedbama. Članovi udruge su uglavnom muzičari tamburaši čija je želja proširiti svoja znanja i na manje poznate instrumente, te zatim koristiti ta znanja kako u vlastitim izvedbama, tako i u prenošenju tih znanja na mlađe i buduće članove udruge. Udruga danas broji preko 40 članova te je u stalnom rastu. Do sada smo naš program sviranja na izvornim Farkaš tamburama prikazali na više nastupa te svugdje izazvali veliki interes.