Skriveno blago Makedonije – ljepota koja ne poznaje granice

Galerija Tehničkog muzeja Nikola Tesla , Savska 18, Zagreb
Izložba otvorena od 8. srpnja do 1. kolovoza 2021.

Autori: Branka Hajdić, Dubrovački muzeji – Etnografski muzej Rupe

Izložba Skriveno blago Makedonije – ljepota koja ne poznaje granice predstavlja bogatu tekstilnu građu prikupljenu na području Makedonije na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće i tijekom 1950-ih i 1960-ih godina, koja se kao dio muzejskih zbirki sačuvala u Dubrovniku.
Izložbom se želi istaknuti doprinos hrvatskih istraživača u prikupljanju, zaštiti, očuvanju i prezentaciji makedonskih narodnih nošnji kao nacionalne kulturne baštine i zajedničkog dobra svih slavenskih naroda s područja jugoistočne Europe. Posebnu ulogu u povijesti istraživanja i prikupljanja makedonske narodne nošnje imala je učiteljica Jelka Miš (1875.–1956.) koja je, potaknuta duhom nacionalnog buđenja, na svojim putovanjima po Makedoniji prikupila brojnu građu koju je 1932. godine darovala Dubrovniku sa željom da se osnuje Etnografski muzej.

Povijest skupljanja makedonskoga tradicijskog ruha kao predmeta iznimne umjetničke i folklorne vrijednosti na području Dubrovnika može se podijeliti na tri faze. Prve skupljačke pothvate organizirala je učiteljica Jelka Miš, čija je Zbirka i danas najbrojniji i najvažniji fundus za istraživanje tradicijskog odijevanja u Makedoniji. U razdoblju od kraja 19. stoljeća do početka Prvoga svjetskog rata Jelka Miš je na terenu prikupila 197 komada nošnji i ulomaka veza. Na temelju prikupljene građe, u Općinskom Ateljeu za narodno vezivo, koji je djelovao od 1929. do 1949., a osnovala ga je Jelka Miš, izrađeno je tri stotine “uzornika” s originalnim motivima za primjenu veza na odjeći i drugim tekstilnim predmetima. Zbirka Jelke Miš imala je veliko značenje za očuvanje makedonske vezene ornamentike, ponajviše nakon Drugoga svjetskog rata, kad je zbog bombardiranja stradao Narodni muzej u Skoplju, a s njim i zbirke makedonskih vezova. S obzirom na to da je Zbirka Jelke Miš bila poznata među stručnjacima, etnolozi iz Skoplja doputovali su u Dubrovnik, gdje su precrtali motive koje više nisu pronalazili na vlastitom terenu.
U sklopu velike međunarodne izložbe Narodna umjetnost Jugoslavije predstavljen je i znatan dio tekstilnog rukotvorstva, nošnji i predmeta umjetničkog obrta s područja Makedonije. Izložbu je organizirala Komisija za kulturne veze FNRJ u više europskih gradova: Londonu, Edinburghu, Haagu, Amsterdamu, Zürichu, Oslu, Kopenhagenu, Stockholmu, Bruxellesu, Parizu i Ženevi (od 1949. do 1952.).

Po svršetku izložbe odlučeno je da se izlošci daruju Dubrovniku za novi postav Etnografskog odjela u žitnici Rupe. Svih 805 predmeta, među kojima i stotinjak iz Makedonije, koje je Etnografski muzej zaprimio, okupljeno je u novonastalu zbirku Izložba narodne umjetnosti. U cilju stvaranja vlastitog fundusa, Folklorni ansambl Linđo počeo je 1965. godine prikupljanje narodnih nošnji na terenu i izvan granica Hrvatske. Prepoznatljivost Dubrovnika bila je razlog da se osnuje ansambl koji će predstavljati folklor svih naroda tadašnje države. Uz ostale nošnje, na početku su kupljene i prve nošnje iz Makedonije – za plesove iz Skopske kotline i regije Mariovo. Nešto poslije nabavljene su bitoljske nošnje te one iz Skopske Blatije, Galičnika i Osogova, koje su dio bogatog fundusa narodnih nošnji jugoistočne Europe Folklornog ansambla Linđo.
Zanimanje za makedonske nošnje i vezove i skupljačka aktivnost privatnih kolekcionara te udruga građana u Dubrovniku počinju početkom 20. stoljeća. Prikupljanje i otkup makedonskih tekstilnih rukotvorina trajali su sve do 1970-ih godina. Posebno mjesto u tome, uz Jelku Miš, imale su i članice Narodne ženske zadruge Dubrovnik, koje su svojim izlošcima uz ostale udruge i ustanove sudjelovale na izložbi Narodna umjetnost, održanoj u Kneževu dvoru 1933. godine. Tada su po prvi put u Dubrovniku predstavljeni makedonski vezovi i narodne nošnje.