OBJAVE

Dva sata okruglog stola o zaštiti nematerijalne kulturne baštine

U utorak, 20. 7. 2021. u 18.00 sati u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića održao se okrugli stol o nematerijalnoj kulturnoj baštini i implementaciji UNESCO-ove Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine iz 2003. godine.

Nadamo se da su posjetitelji bili jednako zadovoljni kao i sudionici Okruglog stola koji je potrajao gotovo 2 sata, naglasak je bio na recentnim upisima kulturnih dobara u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske te na izazovima zaštite nematerijalnih kulturnih dobara na koje nailaze stručnjaci i laici entuzijasti koji prepoznaju važnost očuvanja tradicijske kulturne baštine.