Radionica o tradicijskoj baštini Slavonije, Baranje i Srijema

Subota, 18. 1. 2020., Rodna kuća Lavoslava Ružičke, Vukovar

U suradnji s HKGD-om “Dunav“ Vukovar i ZAKUD-om Vukovarsko-srijemske županije, Međunarodna smotra folklora Zagreb organizirala je radionicu o tradicijskoj kulturnoj baštini Slavonije i Srijema. Za sedamdeset polaznika, članova i voditelja društava ZAKUD-a Vukovarsko-srijemske županije, održali smo interaktivna predavanja o obnovi i predstavljanju glazbenih i plesnih tradicija te njihovu postavljanju na pozornicu, kao i o nošnjama i tradicijskom odijevanju Hrvata Šokaca u zapadnom Srijemu te na vinkovačko-županjskom području. Predavači su bili Ljubica Gligorević, Irena Miholić, Josip Forjan i Tvrtko Zebec.