NAJAVE

Predstavljanje znanstvene studije “Kolo, poskočica, linđo”

Etnološko-folkloristička studija Kolo, poskočica, linđoKolo linđo i njegove suvrstice kao odraz lokalnih identiteta na području Dubrovačko-neretvanske županije nastala je kao rezultat istoimenog projekta Folklornog ansambla „Linđo“ pokrenutog 2019., čiji je inicijator i autor etnologa Ivice Kipre, a kome su potporu dali Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Grad Dubrovnik. Tijekom terenskih istraživanja ispitano je 58 kazivača te snimljeni nastupi 13 folklornih skupina. Prvi je to primjer sveobuhvatnog bavljenja temom kola linđo u našoj stručnoj javnosti, a njezin doprinos je tim veći s obzirom da je još 2011. godine kolo linđo Dubrovačkog primorja proglašeno nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske.

 

                                     

Ova znanstvena monografija na 227 stranica gusto nanizanog teksta praćenog crno-bijelim fotografijama iz života folklora na selu, podjednako obrađuje povijesni kontekst nastanka, oblikovanje i mijene plesnih izvedbi te plesne suvrstice kao izraz lokalnih identiteta. Naglasak je stavljen na kolo linđo, ali i na suvremeni život i ulogu folklora u zajedenci, kako na sceni tako i van nje. Urednik knjige je etnolog Ivica Kipre, a  uz njega koautori teksta su folklorist Vido Bagur i etnomuzikolog dr.sc. Joško Ćaleta, dok je za notaciju glazbenih primjera na lijerici zaslužan glazbenik Vicko Dragojević. Autorice fotografija su restauratorica Tajana Kera, etnologinja Marica Vlahinić  i Ivica Kipre. Upečatljivo grafičko oblikovanje publikacije potpisuje grafička dizajnerica Ivana Putica. Recenzenti knjige su dr.sc. Tvrtko Zebec i dr.sc. Lidija Bajuk.

 

Knjiga je podijeljena na tri tematska bloka. U prvom bloku u nekoliko naslova Ivica Kipre obrađuje povijest kola na dubrovačkom području, širi kontekst i značenja pojma linđo u zajednici, lokalne osobitosti plesnih izvedbi i njihov značaj u afirmiranju zavičajnog identiteta, društvenu ulogu plesa i njegovu određenost različitim praksama i običajima iz godišnjeg i životnog ciklusa, te na samom kraju donosi pregled djelovanja svih KUD-ova s područja Dubrovačko-neretvanske županije. Vido Bagur i Joško Ćaleta u bloku koji slijedi obrađuju koreografska i glazbena obilježja plesne baštine dubrovačkog kraja, plesne figure i njihovu transformaciju, geografsku zastupljenost i utjecaje, ulogu kolovođe i lijeričara, te  katalog nazivlja i plesnih figura svake pojedine lokalne izvedbe, linđa i poskočice. Na samom kraju Vicko Dragojević donosi notne zapise zabilježene na terenu s pjevanim dionicama kao i govorenim dionicama kolovođe a tu je i QR kod skeniranjem kojega se mogu pogledati svi video uraci koje je na terenu za potrebe istraživanja snimo LMT studio.

Predstavljanje će se održati u četvrtak 24. lipnja 2021. g. u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića (Preradovićeva 5). Sudjelovat će etnolog Ivica Kipre,  autor projekta, Vlaho Kljunak, ravnatelj FA Linđo, dr.sc. Joško Ćaleta, suautor i dr.sc. Tvrtko Zebec, recenzent.