NOVOSTI, Tribine

Tribina: Govor kao baština – ikavsko-ekavski staroštokavski dijalekt u Slavoniji

Tribina

Govor kao baština – ikavsko-ekavski staroštokavski dijalekt u Slavoniji
Četvrtak, 27. lipnja 2024., 12.00 sati
Društvo hrvatskih književnika
Trg bana Josipa Jelačića 7

U Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske među različitim oblicima folklornoga stvaralaštva (ples, predaje, obredi, igre), umijećima i obrtima nalaze se i hrvatski mjesni govori / skupine govora / dijalekti. Dosad ih je upisano oko tridesetak. Upisivanju svakoga nematerijalnog kulturnog dobra, pa i jezičnoga, prethodi predan rad stručnjaka iz različitih područja humanističkih znanosti da bi se donijeli kriteriji prema kojima će se prosuđivati može li predloženo kulturno dobro biti uvršteno u Registar. Na tribini će biti više riječi o upisu i registraciji govora kao nematerijalne kulture s osobitim naglaskom na slavonskim dijalektima zbog kojih je osnovana manifestacija Šokačka rič koja je reprezentativan primjer zauzimanja za očuvanje jezičnoga bogatstva Slavonije, Baranje i Srijema.

Sudionici:   dr. sc. Ivana Kurtović Budja, Institut za hrvatski jezik

                     dr. sc. Anica Bilić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

                                                      Centar za znanstveni rad u Vinkovcima