NOVOSTI, OBJAVE

Tribina “Od štrudle do štrukle” – austrijacizmi i germanizmi u hrvatskom jeziku

U ponedjeljak, 13. lipnja u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića održat će se zanimljiva tribina o jeziku.

“Višestoljetne političke, gospodarske, kulturne i jezične veze između hrvatskih i njemačkogovorećih zemalja ostavile su u hrvatskome jeziku trajan i još uvijek živi trag, koji se ponajviše očituje u postojanju brojnih posuđenica iz njemačkoga, germanizama. Međutim, njemački jezik koji se mogao čuti u hrvatskim krajevima bio je pod velikim utjecajem južnonjemačkih odnosno austrijskih dijalekata pa su mnogi germanizmi zapravo austrijacizmi.
Oblikovno i izražajno bogatstvo ove sastavnice hrvatskoga jezičnoga blaga ilustrirat će se primjerima iz zvučnog jezičnog atlasa Austrijacizmi i germanizmi u hrvatskome jeziku, u kojem su pohranjeni zvučni zapisi dijalektnih inačica 232 austrijacizma i germanizma u mjesnim govorima od Vukovara do Čabra. Posebna pozornost posvetit će se područjima narodne kulture kao što su stanovanje, odijevanje i prehrana.”

Na tribini sudjeluju dr. sc. Ivana Kurtović Budja, dr. sc. Velimir Piškorec, prof. i dr. sc. Tvrtko Zebec.