43. MSF – 2009 Crkveno pučko pjevanje

‘Oče naš ti nebeski’ – Istarsko crkveno pučko pjevanje, Crkva sv. Katarine, Katarinski trg, nedjelja, 19. srpnja 2009. u 19.30 sati

Koncertna izvedba pučkog crkvenog pjevanja manje je poznata crkvena pučka tradicija hrvatskog katoličkog puka u Istri.

Za razliku od nekih drugih hrvatskih područja (Dalmacija, Slavonija) koje karakterizira simbioza pučkog svjetovnog i crkvenog vokalnog izričaja, crkveno pučko pjevanje je tonalno temperirano dvoglasno ili višeglasno pjevanje. Jedan je od razloga i instrumentalna (temperirana) pratnja (orgulje, regali, harmoniji), koje crkveno pjevanje udaljuje od arhaičkog netemperiranog tradicijskog vokalnog izričaja u Istri. Pjevanje u crkvama predvode organizirani crkveni zborovi čiji su voditelji najčešće i sami orguljaši.

Napuštanju starijih slojeva repertoara, koji su se izvodili bez pratnje, u dva kora, potpomogle su promjene u obredu nakon Drugog vatikanskog koncila. Večernje mise i oficiji se nikako ili rijetko pjevaju, ne pjevaju se ni psalmi, antifone, lecijuni, kako je to uobičajeno u pojedinim priobalnim ili otočnim dalmatinskim župama.

Navedene su činjenice pomogle da se “standardni” crkveni repertoar potkraj 19. i tijekom 20. stoljeća udomaći na ovim područjima.

Unatoč tomu postoji dio repertoara koji je zadržao “starinski” štim pjevanja za vrijeme crkvenog obreda. Prvi ozbiljniji pokušaj predstavljanja te tradicije u Istri pokrenula je prošle godine manifestacija Maša po starinsku, koju je u Sv. Petru u Šumi inicirao Bruno Krajcar. Na koncertu u Zagrebu predstavit će se najzanimljivije pjevačke skupine (Lanišće), crkveni zborovi (Marčana, Sv. Petar u Šumi, Žminj) i pojedinci (Lindar) koji u svojim izvedbama podržavaju starije načine crkvenog pjevanja, a nastupile su na prvom susretu u Sv. Petru u Šumi. Dosadašnja je praksa pokazala da aktivnosti oko zagrebačkog koncerta potiču nova razmišljanja o starim repertoarima u lokalnim sredinama, pa se nadamo da će zagrebački nastup potaknuti zanimanje i djelovati na raznovrsnost pristupa u ostvarenju Maše po starinsku.

Izvedbeni je repertoar fokusiran prema liturgijski najzanimljivijim dijelovima crkvene godine – Božić i korizma. Ostatak programa su izvedbe zanimljivih stalnih dijelova mise, napjeva iz svečane “večernje” mise, varijanti arhaičnih oblika liturgijskih (obred za mrtve) i paraliturgijskih napjeva (marijanski napjevi), koji se i danas tijekom godine mogu čuti u istarskim crkvama. Kao i dosadašnjih godina, sudionici koncerta predvodit će misno slavlje na svečanoj misi posvećenoj sudionicima Međunarodne smotre folklora u zagrebačkoj katedrali sv. Stjepana, pjevajući “Bartolićevu misu”.

Nastupali su:

Župni zbor Župe sv. Petra i Pavla, Marčana
Župni zbor Župe sv. Petra i Pavla, Sv. Petar u Šumi
Mješoviti župni zbor Sv. Mihovila, Žminj
Ženska vokalna skupina, Lanišće
Noel Šuran i Zoran Karlić, Lindar